İnbekbt e-Dönüşüm
Görüntüleme ekranı geldikten sonra ekranın üstünden "ön izlemeyi yakınlaştır" bölümünden %100 işaretlenir.
Eta klasörünün içindeki Etaexcel.reg dosyası çift tıklanıp, gelen mesaja "Evet" denir.
Ctrl + 1 tuşu ile rakam taşınır.
E-Posta gönderilmek istenen rapor ekrana görüntülenir. Gelen rapor görüntüsünde F5-Postala butonuna basılır. Ekrana parametre ayarına göre, Etanın mail ekranı ya da Outlook ekranı gelir. Adres bilgileri yazılarak mail gönderme işlemi tamamlanır.
F8 parametreler ekranında iken istenilen bölümde farenin sağ tuşu yardımı ile tümünü kaldır veya tümünü seç seçilir.
Eski fiş arama ekranında F8 parametrelerde listeye gelmesi istenilen fiş tipleri işaretlenerek kısıtlama sağlanabilir. İki tarih arası veya rakam kıstası verilecekse F7-Fiş Listesinde bulunan Dürbün (F3-Gelişmiş Arama) fonksiyonunu kullanmak gerekecektir. Bu işlem için Dürbün butonuna basılarak gelen ekrana örneğin tarih kıstası verilebilir.
Fiş girişlerinde satır kopyalama Ctrl+K tuşu ile yapılır. Kopyalanmak istenen satır üzerinde Ctrl+K tuşuna basıldığında her basılış kadar satır kopyalanır. Satır kopyalamanın bir diğer şeklide Ctrl+C tuşu ile yapılabilir. İstenen satır üzerinde Ctrl+C tuşuna basılır. Sonrasında bu satır hangi satıra kopyalanmak isteniyorsa o satırda Ctrl+V tuşuna basılır.
Satır numarası mouse ile tutularak sürüklenir.
Program dizinindeki ETAUTLPATH util dosyasındaki Parametreler bölümünde şirket bazlı veya kullanıcı bazlı olarak işaretleme yapılır.
EtaSql klasörünün altındaki, "help.reg" dosyası çalıştırılır.
Eta sistem konfigürasyon tanımlarında sunu dizini ve eta veritabanı dizini bölümleri kontrol edilir.
Şirket Bilgileri modülünde Servis / Sabit Tanımlar/ Kullanıcı Parametreleri/ Şirket Kullanıcı Parametreleri bölümü Dizayn sayfasındaki Verileri Sakla parametresi işaretlenir.
Ana makine paylaşımının izinlerinin ve güvenlik izinlerinin Everyone ve Full Control haline getirilir.
Şirket Bilgileri/Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/ Kullanıcı Parametre/Şirket Kullanıcı Parametreleri/Dizayn sekmesinde en alt kısımda listeleme aralıkları verilerinde verileri sakla işaretlenir.
Program CD’sinden etautlcolor.ini dosyası geri yüklenir.
Sene içinde makine değişikliği, sistem değişikliği yapıldığı durumlarda SIRKET tablosunda yeni SIRDBSERVER ve SIRDBLOCATION field’ları kontroll edilip varsa değişiklikler düzeltilmelidir.
İlgili modülün Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları ekranında istenmeyen fiş tiplerinin onay kutusu kaldırılır ve kayıt edilir.
Yeni döneme devir işlemi yaparken döviz tarihi bölümü 01.01.2019 Olduğundan, bu tarih de resmi tatil olan Cuma gününe denk geldiği için kur bulunamıyor. Döviz tarihi 04.01.2019 olarak değiştirilrise sorun çözülür.
İlgili Cari ya da Stok devir fişi içerisinde iken kalem bölümünde Ctrl+F tuşuna basarak karşımıza gelen ekranda bulmak istediğimiz Cari ya da Stok kodunu yazarak Bul-Ara tuşuna bastığımızda ilgili satıra kolayca gidebilir ve devir tutarını değiştirebiliriz.
Herhangi bir modülde Yardım/Hakkında bölümüne girilir. Program bilgileri ve kullanıcı lisans bilgileri görülebilir.
Programın yüklü olduğu klasördeki etautlpath.exe dosyası çalıştırılır. Parametreler kısmından Şirket Bazlı Dizin Kullanımı işaretlenir. Sonrasında her şirket için ayrı renk tanımı yapılabilir.
Kayıt yapılmış harekette ya da kartta F8-Detay bölümünün altında bulunan Kayıt Bilgisi tuşuna basılır.