İnbekbt e-Dönüşüm
E-Fatura, belirli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan elektronik belgedir.
Zorunluluk kapsamında olup e-fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.
Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir.
GİB’e e-fatura başvurunuzu yapıp, mali mührünüzü aldıktan sonra UYUMSOFTofislerine direkt yada www.uyumsoft.com.tr adresinden online olarak başvurmanız yeterli olacaktır. Daha detaylı bilgiye “E-fatura Başvuru kılavuzu” dokümandan ulaşılabilir.
E-fatura uygulamasına geçtikten sonra sisteme dahil olan firmalara e-fatura, dahil olmayan firmalara ise kağıt fatura göndermeniz gerekmektedir. Bu nedenle fatura alıcısının sisteme dahil olup olmadığının kontrolü fatura oluşturulmadan önce mükellef tarafından yapılmalıdır.
E-Fatura uygulamasına dahil olan firmaların listesini GİB, www.efatura.gov.tr sitesinde düzenli olarak yayınlamaktadır.UYUMSOFT web servisler aracılığıyla bu listeleri GİB’den düzenli olarak 60 dk aralıklarla güncellemektedir.
Hayır. GİB e ftura uygulamasına dahil olmayan bir firmaya e-Fatura gönderilmesine müsaade etmemektedir.
UYUMSOFTe-fatura portalıçok sayıda kullanıcıya erişim yetkisi vermekte olup, saklama yine UYUMSOFT tarafından yapılmaktadır. GİB platformu ise sadece tek kullanıcıya giriş yetkisi vermekte olup, müşteri adına saklama yapmamaktadır. Bu nedenle GİB platformunu kullanan müşterinin ayrıca saklama işlemini kendisinin gerçekleştirmesi gerekmektedir.UYUMSOFTe-fatura portalı çok sayıda fatura alan/gönderen firmalar için uygun olmakla birlikte, GİB platformu az sayıda fatura gönderip alan firmalar için uygundur.
E-fatura uygulamasına dahil olmak için mali mühür almak zorunludur. UYUMSOFT e-fatura uygulamasında mali mührünüzü sadece UYUMSOFT tarafından GİB’e gönderilecek olan başvuru dosyanızı imzalamak için kullanacaksınız. Faturalarınız ise UYUMSOFT’ye ait mali mühür ile imzalanacaktır. Doğrudan entegrasyon veya GİB Portal yöntemi ile e-Fatura uygulamasına dahil olmanız durumunda ise firmanıza ait mali mührü kullanmanız gerekmektedir.
Yasal olarak aynı anda birden fazla özel entegratör ile e-Fatura uygulamasına dahil olmak mümkündür.
GİB, özel entegratör aracılığıyla firmanıza ait mali mühür ile imzalanmış başvuru dosyasını alması halinde, otomatik olarak GİB portal hesabınızı kapatıp, özel entegratör hesabınızı aktive etmektedir.
Hayır, Bu durumda firmanızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Zaten e-fatura uygulamasında bulunmayan bir firmaya e-fatura göndermeniz teknik olarak mümkün değildir.
Gönderdiğiniz faturaların akıbeti ile ilgili olarak Uyumsoft tarafından firmanıza bir bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. Ayrıca e fatura portalıüzerinde yer alan “Giden faturalar” menüsünde bu bilgilere yer verilmektedir.
Ticari faturayı ise yedi gün içerisinde onaylamanız veya reddetmeniz gerekmektedir. Temel faturayı reddetmek mümkün değildir. Bu nedenle müşterilerinizle aranızda yapacağınız ticarette temel mi yoksa ticari fatura mı keseceğiniz konusunda önceden aranızda anlaşmanız gerekmektedir.
GİB’e temel fatura senaryosu ile gelen faturaları almamak istediğimizi talep etsek bu talebimiz gerçekleşebilir mi?Ticari ihtiyaçlar göz önünde tutularak Ticari Fatura Senaryosu oluşturulmuştur. Ticari fatura Senaryosunda fatura kabul, red ve iade işlemleri tamamen mesajlaşma platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Ticari fatura senaryosunun kullanımı ancak tarafların anlaşmış olmasına bağlıdır. Temel fatura senaryosunun bir talebe bağlı olarak kaldırılması mümkün değildir.
Firmanıza gönderilen bir temel faturayı kabul etmek istememeniz durumunda harici yollarla iptali yapılabilmektedir. Ayrıntılar için mali müşavirinizden bilgi alınız .
Evet. İsteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına dahil olmak mümkündür.
Hayır. Mali mühür VKN bazında verildiğinden, holding bünyesinde yer alan her bir tüzel kişilik için ayrı bir mali mühür almanız gerekmektedir.
e-Fatura Uygulamasında istenen sayıda kullanıcı için giriş yetkisi verilebilmekte ve kullanıcıya göre farklı yetkilendirmeler yapılabilmektedir.
Evet. İsteğe bağlı olanlar hariç E-defter uygulaması ve e-Fatura uygulamasına birlikte kullanılmalıdır.
Gelir İdaresi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile entegrasyon hesapları kapatılacak ve özel entegratör vasıtasıyla fatura alışverişi yapacaklardır.
Uyumsoft olarak çok çeşitli muhasebe programları için geliştirilmiş konnnektör programlarımız bulunmaktadır. Ücret ve detay bilgi için efatura@uyumsoft.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Evet, konu ile ilgili ücret mukabili teknik destek sağlamaktadır.
Özel EntegratörPortal yöntemini kullanan müşterimizin gelen faturalarını görüntülemek, onaylamak veya reddetmek için Uyumsoft i dönüşüm platformuna bağlanması gerekmektedir. Web servise tam entegrasyon metodunda ise müşterimiz platform üzerinden yapabildiği işlemlerin tamamını kendi muhasebe sisteminden de gerçekleştirebilmektedir.
Evet. Arşivde bulunan faturaları talep etmeniz halinde teslim almanız mümkündür. Bu durumda Uyumsoft fatura arşivinizi bir diske kaydederek size verecektir.Sözleşmenin bitmesi durumunda 2 ay içinde zorunlu olarak verileriniz tarafınıza teslim edilmekte olup teslim tarihi sonrası saklama, muhafaza ve verilerin doğruluğu ile ilgili sorumluluk tarafınıza ait olmaktadır.
Hayır. e-Fatura uygulamasında saklama hizmetini birlikte ücretlendirilmektedir.
Hayır. Bu durum e-Fatura uygulamasına dahil olmanız için herhangi bir problem yaratmamaktadır.
Evet. Bunun için gelen veya giden faturalarınızın bir nüshasını zip dosyası olarak Uyumsoft portalınayüklemeniz gerekmektedir.
Müşterilerin e-Faturaları datamerkezinde maksimum güvenlik (güvenlik duvarları ve güncel virüs yazılımları) altında üç katmanlı bir güvenlik yapısında muhafaza edilmektedir.
14/12/2012 tarihli 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 421 sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği ile bazı mükellef gruplarına elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir.Kapsama dahil olan ana mükelleflerin listesi www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr sitelerinde yayımlanmaktadır.Sisteme kayıtlı mükellefler için, kendi aralarında yapılan alım – satımlarda kağıt fatura seçeneği tamamen kaldırılarak 1 Eylül 2013 tarihinden sonra e-Fatura zorunluluğu getirilmiştir.

Elektronik Defter ve Elektronik Fatura kullanma zorunluluğu getirilen mükelleflerle ilgili daha önce yayımlanan V.U.K. 421 Sıra Numaralı Genel Tebliğindeki mükellef kapsamını genişletmek amacıyla, konu ile ilgili 16.12.2014 tarihinde V.U.K. Genel Tebliğ Taslağı yayımlanmıştır.


421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinin yayımından (14.12.2012)sonra lisans alanlar
ile ÖTV Kanununa ekli III Sayılı Listedeki malları imal, ithal ve inşa
edenler
01.01.2016 tarihine kadar
Taslak Tebliğin yayım tarihinden sonra kapsamdaki mükelleflere ve
2013 yılını izleyen yıllarda (2014 ve sonrası) brüt
satış hasılatı 10 Milyon TLve üzeri olan
mükelleflere lisans aldıkları, mükellefiyet tesis ettikleri veya 10
Milyon TL brüt satış hasılatına ulaştıkları tarihten itibaren
İzleyen yılın başından itibaren
Tebliğ kapsamındaki mükellefler 1 Ekim tarihine
kadar şartları (10 Milyon TLciroyu aşma) taşıması
halinde izleyen takvim yılının başından itibaren
Tebliğ 2014 de yayımlanırsa 01.01.2015
Tebliğ 2015 de yayımlanırsa 01.01.2016
Tebliğ kapsamındaki mükellefler 1 Ekim tarihinden
sonra şartları (10 Milyon TLciroyu aşma ) taşıması
halinde izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren
Tebliğ 2014'de yayımlanırsa 01.01.2016
Tebliğ 2015'de yayımlanırsa 01.01.2017

 

e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer.> Ancak bu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur.> Bu imkândan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir. Hizmet ifasına konu e-Faturanın satış anında düzenlenmesi halinde, söz konusu kâğıt çıktının talep eden müşteriye verilmesi zorunludur.
e-fatura uygulamasına geçmek için Uyumsoft ile anlaşıp başkanlığın //www.edefter.gov.tr/basvuru.html adresindeki başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.Ayrıntılı bilgi için “ e fatura başvuru kılavuzu”nu inceleyeniz.
Faturalar, Özel Entegratör tarafından da sözleşme kuralları gereği muhafaza edilecek olmakla birlikte, bunların mükelleflerce kendi bilgi işlem sistemlerine indirilerek muhafaza edilmesi de mümkündür.