İnbekbt e-Dönüşüm

3 SIRA NO'LU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Oku

Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğ Taslağı” Hazırlanmıştır.

Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Hazırlanmıştır.

Oku

e-Fatura nedir? Nasıl Kullanılır ? Kimler Kullanabilir ?

Yeni bir belge türü olmayan ve kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahip olan e-Fatura, kısaca “faturaların internet ortamında gönderilip- alınması”olarak açıklanabilir.

Oku

Mali Mühür Sertifika Hizmetleri Süreçleri

Mali Mühür Sertifika Hizmetleri Süreçleri Başvuru, üretim,iptal, teslim, pin işlemleri, bilgi güncelleme, ücret iadesi işlemleri ve yenileme süreci hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki süreçleri inceleyeniz.

Oku