İnbekbt e-Dönüşüm

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e fatura uygulamasına kullanmak için 3 yöntem vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmıştır.

e-fatura portalı az sayıda fatura düzenleyen mükellefler efatura.gov.tr portali üzerinden entegrasyon olmadan takip yapılır. Detay >>
Doğrudan  Entegrasyon yüksek sayıda fatura düzenleyen çeşitli faturalama ihtiyaçları
bulunan gelişmiş bilgi işlem sistemlerine sahip mükellefler
Firma ticari sistemi direkt GİB ile ile entegredir. Detay >>
Özel Entegrasyon faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükellefler Firma ve  entegratör, entegratör ve  GİB entegredir. Detay >>

Uyumsoft, Mali mühür onaylı ilk efatura uygulaması Özel Entegrasyon ve Saklama Hizmet sağlayıcılarından biridir.

Özel entegrasyon başvuru adımları

 • Özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe
 • Elektronik Fatura Basvuru Formu ve Taahhütnamesi
 • Elektronik Mali Muhur Sertifika Sahibi Taahhütnamesi
 • Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği
 • Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS)

Yukarıda bahsedilen belgelerle birlikte Başkanlığa başvuru yapabilirsiniz. BİS raporunun içeriğine dair bilgiye “www.efatura.gov.tr” sitesinde yer alan e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz. Mali mührünü ürettiren mükellefler, Başkanlık’tan özel entegrasyon izni almış olan Uyumsoft’a efatura başvurusu yaparak efatura uygulamasına dahil olabilirler. Özel entegrasyonun faydaları

 • Dış sistemlerle veri entegrasyonu sağlanır ve hatasız, hızlı gönderim yapılır
 • .Faturayı işleyen personele ihtiyaç kalmaz ve işleme sırasındaki hatalar ortadan kalkar
 • Sarf malzeme tüketimi azalır
 • Faturanın gönderimdeki aksaklıklar (kaybolması veya gecikmesi) önlenir
 • Arşivleme işlemleri kolayca yapılır ve ihtiyaç halinde arşiv faturası anında görüntülenir
 • Karşılıklı fatura anlaşmasında uyuşmazlıklar önlenir

Uyumsoft Özel Entegratörlük hizmeti  ile ;

 • GİB Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği efatura uygulama standartları ile tamamen uyumlu, tüm aktarımların ve veri hazırlama işlemlerinin kayıt altına alındığı yasal fatura alışverişi için güçlü bir sisteme sahip olacaksınız
 • Efatura uygulaması için gereken sisteme bağlı donanım, sunucu barındırma, uzman personel, v.d. altyapı yatırımından tasarruf edeceksiniz.
 • GİB onaylı test edilmiş uygulamayı geliştirme ve sürdürme yatırımına oranla düşük bir maliyetle; yüksek seviyede müşteri odaklı hizmet veren SLA anlaşması ile görev ve sorumlulukları tanımlı bir yapıya sahip olacaksınız.
 • efatura uygulaması kapsamında mükellef yasal zorunluluklara uyum ve güncelleme sorumluğunu Uyumsoft’a bırakacaksınız.

Merak ettikleriniz:

Özel entegratörle çalışacak mükelleflerin mali mühür almaları gerekecek mi?
Evet. Mükellef her şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurup mali mühürünü temin ettikten sonra özel entegratörle anlaşma yapabilecektir. 

Özel entegratörle çalışmaya başlayan mükelleflerin portalları açık kalabilir mi?
Hayır. E-fatura uygulamasından sadece bir yöntemle faydalanabilir.

Entegrasyon yapan bir mükellefin özel entegratörle anlaşma yapması durumunda nasıl bir ileyiş söz konusu olacaktır? 
Gelir İdaresi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile entegrasyon hesapları kapatılacak ve özel entegratör vasıtasıyla fatura alışverişi yapacaklardır.

 


e-Dönüşümün doğru adresi

Avantajlardan faydalanmaya başlamak için

Hemen Başvurun !