İnbekbt e-Dönüşüm
ETA:V8.SQL Modül Özellikleri
STOK  
 • Ürün özelliklerinin eksiksiz tanımlanabileceği stok kartı
 • Stokların depo bazında takip edilebilmesi
 • Stokların parti bazında takip edilebilmesi
 • Stok kartında 2 adet birim takibi
 • 3 ayrı stok cinsi, başlıkları değiştirilebilir 5 adet özel kod ve 5 adet açıklama tanımı
 • 5 adet farklı fiyat tanımı ile fiyatların alış, satış bazında ayrılması ve varsayılan fiyat uygulaması
 • Fiyat ve kart bazında 3 adet oran iskonto tanımı
 • 5 ayrı döviz tanımı
 • Farklı barkod türlerinden 5 adet barkod tanımı
 • Stok kartına birden fazla resim eklenebilmesi
 • Bölüm, reyon ve raf olarak sınıflanan ve alt bölümlere ayrılan stok yerleşim takibi
 • Stokların gruplara bağlanarak rapor alınabilmesi
 • Genel, depo ve fiş tipi bazında stok muhasebe hesap kodu verilebilmesi
 • Kullanıcı tanımlı fiş tipleri; fişin depolu çalışıp çalışmayacağı, fişte hangi fiyatın default olarak geleceği, hangi evrak serisinin takip edileceği gibi özellikler
 • Stok fişlerinde, ilgili stoklara ait detaylı fiyat analizi imkanı
 • Her yerden ulaşılabilen stok analiz penceresi ile stokların birim, ay ve depo bazında analiz edilebilmesi. Rezerv miktar ve fiili değerlerin izlenebilmesi
 • Excelden stok fişlerine veri transferi
 • Sayım fişleri ile sayım sonuçlarının kolay işlenebilmesi
 • Maliyet ve kar/zarar analiz raporları
 • Genel ve depo bazında stok bakiye, hareket ve ekstre raporları
 
CARİ  
 • Müşteri ve satıcı hesaplarının tüm detayları ile tanımlanabileceği cari kartı
 • 3 ayrı cari hesap adı, 3 adet yetkili başlıkları değiştirilebilir 5 adet özel kod ve 5 adet açıklama tanımı
 • Tek bir cari kartta birden fazla döviz hesap takibi
 • Cari kartına birden fazla resim eklenebilmesi
 • 3 farklı adres bilgisi girişi. Yazışma, fatura ve sevk işlemleri için adres seçimi
 • Kredi, teminat, risk limitlerinin TL ve döviz olarak girişi takibi
 • Farklı ödeme planı ve taksit grupları tanımlanması ve cari karta uygun ödeme planı şablonu seçimi
 • Kart çalışma kontrolüyle seçilen kartta işlem engeli
 • Cari kartlara hareket girişi sırasında görülebilen uyarı mesajları konulabilmesi
 • Kara liste takibi
 • Sektör ve bölgelere göre kartların gruplanabilmesi
 • Farklı işlem cinsleri tanımlayarak (Fatura, nakit, senet, çek) hareket girişinde bu işlem cinslerine göre giriş ve muhasebe bağlantısı
 • Cari grup ve bağlantılı alt gruplar açılarak cari kartların sınıflandırılabilmesi, grup bazında muhasebe kodu verilebilmesi ve rapor alınabilmesi
 • Ödeme eşleme takibi özelliği ile, bir alacak veya borç hareketinin birden fazla karşı hareket ile kısmen veya tamamen TL ve döviz olarak eşlenerek kapatılabilmesi
 • Cari analiz penceresiyle fatura dağılımı, ödeme /tahsilat bilgileri, çek senet tutarları, risk analizi ve döviz  toplamları ve analizi  bilgilerine anında ulaşılabilmesi
 • Devir esnasında işlem cinslerine göre(nakit, fatura, çek/senet vs.. ) devir rakamlarının ayrı ayrı aktarılabilmesi
 • Kur farkı fişlerinin otomatik ve toplu olarak oluşturulabilmesi
 • Cari bazında fiyat listesi tanımlama, tanımlanan listelerdeki fiyatların fişlere otomatik veya manuel taşınabilmesi
 • Cari bakiye ve vade farkı raporları
 • Cari özet ve detaylı tahsilat analiz raporları
 • Detaylı ekstre, stoklu ekstre ve genel hareket raporları
 
FATURA  
 • Kullanıcı tanımlı ve şirkete özel fatura fiş tipleri
 • Stok, Cari, Muhasebe, Kasa ve Banka modülleriyle anlık entegrasyon
 • Fatura fiş tipi bazında kullanıcıya göre saha tanımlama imkanı
 • Fatura saha başlıklarını değiştirerek özelleştirme
 • Esnek, tanımlanabilir, indirim ve masraf saha başlıkları
 • Fatura girilirken ilgili cari ve stok kartlarına ait çok detaylı bilgilere kolayca ulaşılabilmesi
 • Fatura girişi sırasında stokların detaylı, maliyet ve fiyat analizlerinin yapılabilmesi
 • Fatura girişi sırasında pratik olarak yeni kartların açılabilmesi ve revize edilebilmesi
 • Hizmet kartları ile hizmet faturası takibi
 • Tevkifatlı fatura takibi
 • Fatura girişi sırasında farklı dövizler girilebilmesi, istenen döviz türü ile cari modülüne entegrasyon
 • Fatura girişi sırasında vergi rakamlarının oransal bazda yine aynı ekrandan kolayca dağılımlarının görülebilmesi
 • Aynı anda birden fazla cari hesaba toplu fatura kesilebilmesi
 • Kapalı faturaların nakit kasa veya banka kredi kartları ile tahsilatı
 • Excel'den faturaya veri transferi
 • Farklı formatlar da dizayn oluşturabilme ve döküm
 • Gider faturası ve masraf yerleri takibi
 • Müstahsil alım makbuzları takibi ve raporları
 • Fatura satıcı, plasiyer takibi ve raporları
 • Fatura bazında kar zarar analiz raporları
 • Stok ve cari bazda detay/özet fatura raporları
 
MUHASEBE  
 • Kullanıcı tanımlı ve şirkete özel fiş tipleri. Mahsup, tahsil veya tediye fişi seçenekleri
 • Fiş cambazı ve bağlı kdv özellikleri ile hızlı ve pratik fiş girişi
 • Banka ekstrelerinin muhasebe fişine direkt transferi
 • Muhasebe fişinde iken hesapların mizan ve muavin değerlerine tek tuş ile ulaşım
 • Dövizli ve miktarlı muhasebe takibi
 • Detaylı, hızlı ve pratik hesap planı oluşturma seçenekleri
 • Hesap çalışma tipi ile borç, alacak ve hem borç hem alacak çalışan hesapların belirlenebilmesi
 • Standart muhasebe raporları dışında dövizli ve miktarlı envanter, ekstre ve mizan raporları alınabilmesi
 • Masraf merkezi kullanımı ile masraf merkezlerinin gruplandırılması, dökümü, gelir ve giderlerin masraf merkezi bazında takibi
 • Enflasyon muhasebesi işlemlerinin yapılabilmesi
 
DEMİRBAŞ  
 • Demirbaş kartına 5 adet resim eklenmesi
 • Enflasyon Düzeltmesi işlemi
 • Tüm yıllara ait değerlerin kart üzerinden girilmesi ve takibi
 • Reel olmayan finansman tutarlarının takibi
 • KDV, Amortisman, Enflasyon düzeltme ve demirbaş mizanı raporları
 • Amortisman tutarının detaylı olarak girilebilmesi (Nakliye, Komisyon, Finansman gideri vb.)
 • Tüm işlemler için muhasebe bağlantısı yapılabilmesi
 
ÇEK / SENET  
 • Kullanıcı tanımlı ve şirkete özel çek ve senet fişleri
 • Kullanıcı tanımlı çek/senet pozisyonları (Teminat, finans çekleri, vb.)
 • Bordro bazında çek/senet takibi, kullanıcı hatalarını önlemek amacıyla son durumlar dikkate alınarak işlem imkanı
 • Çek/senet işlemlerinin döviz olarak da takip edilebilmesi
 • Çek/senet kartlarının banka ve cari arasında virmanı
 • Çek/senet kapama bordroları ile gerçek risk takibi ve kara liste takibi
 • Cirolu Çek/Senetlerin otomatik kapatılabilmesi
 • Toplu çek/senet oluşturma işlemi ile otomatik taksitlendirme yapılabilmesi
 • Kısmı çek/senet ödeme takibi yapılabilmesi
 • Kasa, banka, cari  ve muhasebe modülleri ile anlık entegrasyon.
 
İRSALİYE  
 • Kullanıcı tanımlı ve şirkete özel irsaliye fiş tipleri
 • Stok, Cari, Fatura, Muhasebe, Kasa ve Banka modülleri ile tam entegrasyon
 • İrsaliyelerin tek tek, toplu halde tek tek veya birden fazla irsaliye toplanarak tek bir fatura halinde faturalanabilmesi
 • İrsaliyelerin sonradan fiyatlandırılabilmesi
 • İrsaliye girişi sırasında malın detaylı olarak maliyet fiyatlarının (fifo, lifo, yao) gerek genel bazda gerekse depolar bazında görülebilmesi, ilgili malın alış ve satışı sonrasında oluşan hareket fiyatlarının görülebilmesi
 • İrsaliye girilirken ilgili cari ve stok kartlarına ait çok detaylı bilgilere kolayca ulaşabilmesi
 • İrsaliye girişi sırasında farklı dövizler girilebilmesi ve aynı ekrandan farklı döviz değerlerinin gruplanarak dağılımlarının görülebilmesi
 • İrsaliye girişi sırasında vergi rakamlarının oransal bazda yine aynı ekrandan kolayca dağılımlarının görülebilmesi
 • Excelden irsaliyeye veri transferi
 
SİPARİŞ  
 • Kullanıcı tanımlı ve şirkete özel sipariş tipleri
 • Alınan veya verilen siparişlerin stok bazında takip numarası verilerek ayrı ayrı veya toplu olarak kapatılabilmesi
 • Stokların Depo bazında siparişlerinin ayrı ayrı takip edilebilmesi
 • Stok ve cari rezervleri oluşturabilme ve parametrik olarak detaylı rezerv kontrolleri
 • Siparişlerden, tekil veya istenilen kıstaslara göre toplu olarak irsaliye ve fatura oluşturulabilmesi
 • Cari kartlarına ait detaylı sipariş limit (miktar/fiyat/tutar vs.) takibi
 • Her sipariş fişi için termin/geçerlilik/kesinleşme tarihi ve saati belirtilebilmesi
 • Excelden siparişe veri transferi
 • Sipariş sevkiyat, teslim edilen ve kalan raporları
 • Cari ve stok bazında detaylı/özet sipariş analizleri
 
KASA  
 • İşletmenin her kasası için ayrı kasa kartları tanımlayabilme
 • Dövizli kasa takibi
 • Kasa kartında 3 ayrı kasa adı, 3 adet yetkili tanımı
 • Kasa ters bakiye kontrolü
 • Günlük, haftalık, aylık veya yıllık tarih kontrolü ile kasaya giriş engeli
 • Kasa kartına asgari ve azami tutar girilerek kasa bakiyesinin asgari tutarın altına düşmesi veya azami tutarın üzerine çıkması durumunda giriş veya çıkış hareketinin engeli
 • Fatura, nakit, senet, çek, dekont, banka gibi değişik işlem cinsleriyle işlem ve her işlem cinsi için farklı muhasebe hesap kodu  
 • Gelir gider makbuzlarının takibi
 • Kasa bakiye ve analiz raporları
 • Kasa defteri
 • Kasa ekstre ve kasa virman raporları
 
BANKA  
 • Çok sayıda hesap açımı, banka ve şube bazında gruplama
 • Çok dövizli işlem
 • 3 adet hesap adı, 5 adet özel kod, 5 adet açıklama alanı
 • Giriş, çıkış ve bakiye asgari ve azami tutar kontrolü
 • Bankalar arası virman işlemleri
 • Kolay kredi kartı tahsilat girişi ve kredi kartı tahsilatlarının takibi
 • Excel formatındaki banka ekstrelerinin banka fişine transferi
 • Banka bakiye ve analiz raporları
 • Banka ekstre ve hareket raporları
 • Günlük, haftalık ve aylık analizler
 
MUHASEBE IV  
 • E-beyanname hazırlama ve paketleme işlemlerinin yapılabilmesi
 • KDV, muhtasar, geçici vergi, kurumlar, gelir vergisi, gelir vergisi ek beyannamelerinin tanımlarının esnek olarak belirlenip dökümlerinin alınabilmesi
 • 7A ve 7B hesap planlarına göre otomatik yılsonu ve dönem sonu işlemlerinin yapılabilmesi
 • BA-BS formu verilerinin fatura ya da muhasebe fişlerinden otomatik çekilebilmesi
 • İndirilecek KDV listesi hazırlayabilme
 • Ek mali tabloların hazırlanabilmesi
 
BORDRO  
 • SSK raporlarını ve e-bildirge hazırlayabilme
 • Personelin işyeri, departman, pozisyon ve görev tanımlarını yapabilme
 • Departmanlara göre rapor alabilme
 • Personel kartlarına resim tanımlayabilme
 • Adres bilgisi girişi
 • Aynı şirket altında birden fazla şube işlemlerinin takip edilebilmesi
 • Teşvik kapsamındaki iller için teşvik bildirim raporlarının hazırlanması
 • Tüm resmi dökümlerin alınabilmesi
 • Kullanıcı tanımlı Özel Raporlar
 • Kullanıcı tarafından belirlenebilen mesai, ödenek ve  kesinti tanımları
 • Mesai tiplerine göre belirlenebilen tazminat tanımları
 • Kullanıcı Tanımlı Esnek Muhasebe ve işletme Entegrasyonu
 • Toplu işlemler yapabilme (Puantaj, Netten brüte, toplu ücret değişikliği vb.)
 • Geçmiş (devir yapılmış) ayda raporlama amaçlı çalışabilme ve geçmiş aya ait bilgilerin ve hesaplamaların değiştirilmesinin engellenmesi
 • Özel emeklilik ve özel sağlık sigortası takibi yapılabilmesi
 
İŞLETME  
 • Fiş tipi belirleme
 • İşlem kodu tanımlama
 • Bir satırda 5 değişik gider ve gelir tutarı yazabilme
 • Stok ile entegre çalışabilme
 • Demirbaş tablosu oluşturma
 • Detaylı defter dökümleri ve kod analizleri
 • Envanter ve Demirbaş listeleri
 • Kdv, muhtasar, geçici vergi, gelir vergi beyannamelerin hazırlanabilmesi
 
ÜRETİM  
 • Mamül ve yarı mamul reçeteleri tanımlama
 • Reçetelerde hammadde, hizmet ve gider tanımlayarak maliyet hesaplama
 • Üretim emir fişleri oluşturma
 • Parçalı/kısmi emir kapama işlemleri
 • Farklı emir fiş tipleri tanımlayabilme
 • Muhasebe bağlantısı
 • Giderlerin toplu olarak maliyetlere yansıtılması
 • Hurda ve fire takibi
 • Üretim detay ve özet raporları
 • Üretim tasarım maliyet listeleri
 
ETİKET YAZDIRMA  
 • Stok bağlantılı etiket ve barkod etiketi yazdırma
 • Cari ve kartoteks bağlantılı etiket yazdırma
 • Fatura, irsaliye ve sipariş fişleri ile bağlantılı etiket yazdırma
 • Kullanıcı tanımlı etiket hazırlama
 • Görsel, kolay ve hızlı etiket dizaynı hazırlama
 
MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU  
 • Mükellef hesaplarının borç alacak takibi yapılabilmesi
 • Tekli, toplu serbest meslek makbuzu kesilebilmesi, aynı anda muhasebe ve işletme defteri modüllerine entegrasyon yapılabilmesi
 
YÖNETİM ANALİZİ VE FİNANSMAN TAKİBİ  
 • Genel bütçe analizi ile tek ekrandan birden fazla bilgiye ulaşarak şirketin durumunun değerlendirilebilmesi
 • Stok, cari, fatura,irsliye,kasa ,banka,çek/senet hareket analiz bölümleri ile yapılan hareketlerin günlük, haftalık, aylık,yıllık ve iki tarih arası şeklinden analiz edilmesi ve grafiklerinin alınması
 • En çok ve en az hareket gören stok kart ve cari kart analizlerinin yapılabilmesi, grafiklerinin alınması
 • İşlem görmeyen stok kart ve cari kart analizlerinin yapılabilmesi
 • Bölgesel ve özel koda göre cari ve stok kart bazında gruplanarak rapor alınması ve grafiklerinin alınması
 
TRANSFER  
 • Yazarkasalara stok transferi, bilgi/fiyat güncelleme ve yazarkasada oluşan hareketlerin program içerisine transfer edilebilmesi
 • Pos cihazlarına stok transferi, bilgi/fiyat güncelleme ve pos cihazında oluşan hareketlerin faturaya transferi ve muhasebeleştirilmesi
 • Excel veya Text formattaki fatura, sipariş ve irsaliye bilgilerinin transferi
 • Toplu stok, fiyat ve cari hesap aktarım ve güncelleme işlemleri
 • PDKS verilerinin bordro modülüne transferi işlemi
 • Farklı modüllere kart ve hareket transferlerinin yapılabilmesi
 
VERİ AKTARMA  
 • Şirketler arası kart ve hareket transferi yapılabilmesi
 • Kart ve hareket bilgilerinin xml formatında dosyaya transferi ve dosyadan programa transfer edilebilmesi
 • Sonradan toplu muhasebeleştirme işlemleri
 
RAPORLAR  
 • Kullanıcı tanımlı özel rapor dizaynlarının hazırlanabilmesi
 • Rapor çıktılarının xls, txt ve xml formatında kayıt edilebilmesi
 • Grup rapor tanımı ile birden fazla raporun tek ekrandan izlenebilmesi ve belirli aralıklar ile izlenen bilginin otomatik güncellenmesi
 
BÜTÇE  
 • Muhasebe, stok ve cari hesap kartlarına göre bütçe değerlerinin manuel yada otomatik oluşturabilmesi
 • Detaylı bütçe analiz raporları
 
KARTOTEKS  
 • Adres, telefon ve çeşitli tanımlanabilir bilgilerin, kartoteks kartlarında  takibi
 • Tanımlanan kartlara göre yazışma etiketi yazdırabilme
 • Adres, telefon ve e-posta listeleri hazırlayabilme
 

e-Dönüşümün doğru adresi

Avantajlardan faydalanmaya başlamak için

Hemen Başvurun !