İnbekbt e-Dönüşüm

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan Özel Entegrasyon izni alan mükellefler, bu Tebliğ kapsamında belge düzenlemek isteyen mükelleflere

 • e-Arşiv faturası düzenleme ve GİB’e gönderilecek e-Arşiv raporu oluşturma,
 • Faturayı mali mühürle onaylama,
 • Zaman damgası kullanma (bu konudaki zorunluluk GİB tarafından şimdilik kaldırıldı) ve,
 • Elektronik ortamda alıcıya iletme hizmeti verirler.

e-arsiv-ozel-entegrasyon

e-Arşiv hizmetini Özel Entegratör sistemi üzerinden alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında Özel Entegratörün mali mührünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler. Mükelleflerin  kendi bilgi işlem sistemlerini GİB sistemine entegre olması için ,

 • TS -ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi,
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi,
 • TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belgesi,
 • Başkanlık ile “EFKS” Kullanımı için Protokol İmzalama şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Mükelleflerin Özel Entegratör aracılığı ile GİB sistemine entegre olması için,Entegratörle sözleşme yapması yeterlidir. Uyumsoft özel entegrasyon hizmeti ile aşağıda belirtilen işlemler yapılmaktadır.

 • e-Arşiv uygulamasını kullanacak mükellef için GİB’de kullanıcı tanımlanması
 • e-Arşiv kapsamında oluşturulan faturaların ikinci nüshansının saklanması
 • Her ay sonu GİB’e gönderilecek e-arşiv raporunun oluşturulması
 • e-Arşiv raporunun özel entegratör mali mühür ve zaman damgası ile onaylanması
 • e-Arşiv raporunun GİB’e gönderilmesi
 • GİB’e gönderilen e-Arşiv rapor durumunun sorgulanması
 • e-Arşiv portalinde gönderilen faturaların yönetimi
 • Fatura verilerinin sisteme web servis aracılığı ile aktarılması
 • Müşteriye gönderilecek faturanın PDF formatına dönüştürülmesi
 • Fatura PDF dosyasının özel entegratör mali mühürü ile imzalanması
 • Alıcıya e-mail ortamında iletimi

Uyumsoftla kesintisiz e arşiv hizmeti avantajlarından yararlanmak için başvurunuz yeterli !


e-Dönüşümün doğru adresi

Avantajlardan faydalanmaya başlamak için

Hemen Başvurun !