İnbekbt e-Dönüşüm

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında olup e-Arşiv uygulamasına geçecek olan mükellefler en geç 1.1.2015, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler ise en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar faturalama süreçleri ile bilgi işlem sistemlerini, GİB’in tebliğine uygun hale getirmek e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. Ayrıca zorunluluk getirilmeyen mükelleflerde isteğe bağlı olarak uygulamaya geçiş yapabilirler. Özel entegratör aracılığıyla e-Arşiv uygulamasını kullanmak isteyen mükellefler, GİB ten  e-Arşiv uygulaması için izin almış özel entegratörlere başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. e-Arşiv Uygulamasından özel entegrasyon yöntemiyle yararlanacak mükelleflerin ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığına bir başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.


e-Dönüşümün doğru adresi

Avantajlardan faydalanmaya başlamak için

Hemen Başvurun !