İnbekbt e-Dönüşüm

e-Arşiv uygulaması 28867 sayılı resmi gazetede 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ile hayata geçirilmiştir.

E-Arşiv uygulaması , 397 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile düzenlemesi yapılan kurumlar/şirketler arası (B2B) E-Fatura uygulamasının tamamlayıcısıdır. E-Arşiv Fatura ve E-Fatura’nın birlikte kullanmasıyla bir şirketin tüm faturaları (B2B, B2C) elektronik ortamda düzenlenebilir, gönderilebilir ve saklanabilir.

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında olup e-Arşiv uygulamasına geçecek olan mükellefler en geç 1.1.2015, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler ise en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar faturalama süreçleri ile bilgi işlem sistemlerini, GİB’in tebliğine uygun hale getirmek e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Arşiv Raporu aylık olarak oluşturulup takip eden ayın 15’inci günü saat 24:00’a kadar GİB tarafından belirlenen yöntemle GİB’in sistemine aktarılması gerekmektedir.

  • 433 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği
  • 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
  • 97 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

e-Dönüşümün doğru adresi

Avantajlardan faydalanmaya başlamak için

Hemen Başvurun !