İnbekbt e-Dönüşüm

GİB tarafından E-Defter uygulamasına geçişte 2 yöntem sunulmaktadır.

  1. Mükellef tarafından E defter yazılımı geliştirilmesi (Test Sürecine Tabi)
  2. Uyumluluk onayı almış bir programın (özel entegratör ) kullanımı

Hesap dönemi veya takvim yılı içinde Elektronik ortamda defter tutmak için izin alınması durumunda:

  • İlgili hesap döneminin başından e defter tutulan vakte kadar olan dönem içindeki tüm kayıtlar elektronik ortamda oluşturulacaktır.
  • e-Defter tutulmaya başlanılan tarih itibariyle kağıt ortamındaki defterlerin kapanış tasdiki yaptırılacaktır.

e-Dönüşümün doğru adresi

Avantajlardan faydalanmaya başlamak için

Hemen Başvurun !