İnbekbt e-Dönüşüm

Müşterilerimizin mali işlem ve iş sistemlerinde köklü bir değişimi öngören e-fatura uygulamasıyla başlayan işbirliğimizi bir adım ileriye taşıyarak muhasebe süreçlerinin başarılı yürütülmesi için e defter uygulaması ile de yanlarındayız. 20 haziran 2015 tarih 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kapsama giren mükellefler ; a)2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

  1. b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa3 ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir
  2. c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

Sizin de Uyumsoft e-Defter ayrıcalıklarından faydalanmaya başlamak için aşağıda bulunan formu doldurmanız yeterli! e-defter başvuru sürecinizi başlatabilmek için aşağıda yer alan şartları taşımanız gerekmektedir.

  • E-defter uyumluluk onayına sahip bir yazılıma sahip olmak,
  • Gerçek kişi mükelleflerin Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifika temin etmiş olmak,
  • Tüzel kişi mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmak

e-Dönüşümün doğru adresi

Avantajlardan faydalanmaya başlamak için

Hemen Başvurun !